Category: วีดีโอจากนักเรียน

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (Harm Prevention) ส่งวีดิโอกิจกรรมการป้องกันสิ่งเสพติด มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่นี่

วีดีโอ ลิงค์ *
ข้อความ

ชวนเป็นอาสายุวกาชาด ประโยชน์มหาศาล

รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ตอน ชวนเป็นอาสายุวกาชาด ประโยชน์มหาศาล : 19 มกราคม 2558 ทาง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี


รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน อาสากาชาด

จากเกิดกรณีพิพาททางชายแดนระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปี พุทธศักราช 2483 ทางคณะกรรมการสภากาชาดไทย เห็นว่าสภากาชาดไทยน่าจะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ในการออกปฏิบัติงานให้ทันท่วงที จึงได้แต่งตั้งหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ เป็นประธานอนุกรรมการ จัดประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (ENG)

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ