Day: November 14, 2016

ชวนเป็นอาสายุวกาชาด ประโยชน์มหาศาล

รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ตอน ชวนเป็นอาสายุวกาชาด ประโยชน์มหาศาล : 19 มกราคม 2558 ทาง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี


รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน อาสากาชาด

จากเกิดกรณีพิพาททางชายแดนระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปี พุทธศักราช 2483 ทางคณะกรรมการสภากาชาดไทย เห็นว่าสภากาชาดไทยน่าจะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ในการออกปฏิบัติงานให้ทันท่วงที จึงได้แต่งตั้งหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ เป็นประธานอนุกรรมการ จัดประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (ENG)

วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ


รายการที่นี่กาชาด ตอน กำเนิดสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษย์ธรรม ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5 เมื่อปีพ.ศ. 2436 จากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 เป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมีการสู้รบเกิดขึ้น เป็นเหตุให้ทหารได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีองค์การกุศลใดเข้าไปช่วยเหลือ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ จึงได้ชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัครนำสิ่งของไปช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บและมีความเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งองค์การใดองค์การหนึ่งขึ้น


วีดิทัศน์ในรูปแบบ Motion Graphic เรื่อง การใช้เครื่องหมายกาชาด

สภากาชาดไทยรวมถึงองค์กรกาชาดทั่วโลกยึดถือปฏิบัติภารกิจตามหลักการกาชาด 7 ประการ ได้แก่ ความมีมนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ ความเป็นอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล หลายท่านคงยังไม่ทราบว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดหรือเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวนั้นมีกฏข้อบังคับใช้ การใช้เครื่องหมายกาชาดมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ข้อ คือ เพื่อบ่งชี้ และเพื่อคุ้มครอง ปัจจุบันมีการใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิดและไม่ได้รับอนุญาต หากท่านใดพบเห็นการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งเตือนบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือโทรแจ้งได้ที่ 022564037-8