เปิดตัวแอพ Show & Share โดยอาสากาชาด สภากาชาดไทย

Show & Share เป็นแอพพลิเคชั่นสื่อกลางระหว่างนักเรียนระดับมัธยมต้นและบุคคลภายนอก
โดยที่เป็นสื่อที่ช่วยให้น้องๆได้นำเสนอผลงานตัวเอง
และในขณะเดียวกันผู้ใหญ่สามารถเข้ามาดูผลงานของน้องๆได้ง่ายๆผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟีเจอร์

• Library ห้องสมุดเสมือนซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
หนังสือคู่มือวิธีการทำหนังสั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาหนังสั้นได้
• Student’s VDO เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสามารถดูวีดีโอผลงานของเด็กนักเรียนมัธยมต้นได้
และมีช่องทางให้เด็กสามารถส่งวีดีโอผลงานของตัวเองให้แก่สภากาชาดได้
• Knowledge Asset เป็นแหล่งรวบรวมวีดีโอเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำหนังสั้น
• About us ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาด
• นำเสนอข้อมูลโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมกับโครงการของอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมายเหตุ*

แอพพลิเคชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างชุดความรู้สำหรับการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ TRC.VB Harm
Prevention โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ

ดาว์นโหลด