เปิดงานนิทรรศการ “ร้อยยิ้ม-a Smile” เนื่องในวันกาชาดโลก

8 พฤษภาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ร้อยยิ้ม-a Smile” เนื่องในวันกาชาดโลกปี 2561 ร่วมด้วยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการหิตแห่งชาติ Mr.Beat Schweizer ผู้แทน ICRC Ms.Cindy Le Ky Huong ผู้แทน IFRC มีผู้บริหารสภากาชาดไทยของหน่วยงานต่างๆ ร่วมทั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เข้าร่วมในพิธี นิทรรศการดังกล่าวเป็นการนำเสนอมุมมองการทำงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ที่ทำงานด้วยความทุ่มเทช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุข ตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทย 4 ด้าน ในปีนี้ มีแนวคิด คือ “Everywhere for everyone-กาชาดเข้าถึงทุกที่ช่วยเหลือทุกคน” นิทรรศการภาพถ่าย “รอยยิ้ม a smile” มากกว่า 100 ภาพ จัดแสดงไว้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ในจำนวนนี้มีภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด และอาสากาชาด ร่วมจัดแสดงครั้งนี้ด้วย