สาธิตผลิตภัณฑ์โครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และออกเยี่ยมกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29-30 เมษายน 2561 นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ พร้อมคณะ ร่วมฟังบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สาธิตผลิตภัณฑ์โครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และออกเยี่ยมกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความร่วมมือในชุมชนมากขึ้น